สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูเลอโค้ช ภูมิจักร
ครูบุญกอง แก้วคูณ