ภาพกิจกรรม
ตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา2560 #ระดับชาติ(11-13 กุมภาพันธ์ 2561)
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 #ระดับชาติ
แข่งขันในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(ปทุมธานี,นนทบุรี)
โดยการนำของท่านรองสุรสิทธิ์ มณีฉาย
ซึ่งโรงเรียนพังเคนพิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 4 รายการ คือ
1. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 
เด็กหญิงมาตา บุบผาดี
ครูผู้ฝึกสอน นางสราลักษณ์ จันทะรักษา
2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
นางสาวพิไลวรรณ สำราญสุข
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวพรปวีณ์ วงศ์หมั่น
3. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
นางสาวพิฬาภรณ์ แก้วมีศรี
นายรติชัย ทีฆะ
นายอำพล ตาดี
ครูผู้ฝึกสอน นางสราพร บุดดาแพน
นางสราลักษณ์ จันทะรักษา
4. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
เด็กหญิงวธิดา จันทวงศ์
นางสาวศิริขวัญ อินโสม
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวสุภาวดี ขจัดมลทิน
นางสาวธิดารัตน์ เสนาใหญ่
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,11:35   อ่าน 385 ครั้ง