ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

1 การแต่งคำประพันธ์ ( หัวข้อจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน ) ม.ต้น และ  . ปลาย ( ม.ต้น เป็น กาพย์ยานี 11 )  (ม.ปลายเป็น กลอนสุภาพ)  

ทำการแข่งขันในวันที่28กรกฎาคม2557 ที่ หอประชุมคชินทร เวลา 14.40.  สมัครที่ คุณครู สราพร บุดดาแพน

2 การประกวดวาดภาพ “จากบทกวีสู่จิตนาการ”  ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  ( ติดต่อรับกวีที่ครูที่รับผิดชอบ ) 

ส่งผลงานภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 57 สมัครที่ คุณครู อุไรรักษ์ ทาทอง

การอ่านทำนองเสนาะ ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  

ทำการแข่งขันที่ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย สมัครที่ คุณครู พรประวีณ์ วงศ์หมั่น

4 การคัดลายมือ  ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  (ลงชื่อแจ้งความประสงค์ร่วมการแข่งขัน ในวันที่  25 กรกฎาคม 57)  

ทำการแข่งขันในวันที่ 25กรกฎาคม 57 ที่หอประชุมคชินทร เวลา 14.40. ( นักเรียนเตรียม ปากกา ดินสอ ยางลบ และไม้บรรทัด มาเอง)  สมัครที่ คุณครู วราภรณ์ ศรีสันต์

5 ป้ายนิเทศ ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย จัดประกวดห้องละ 2บอร์ด 

1)วันสุนทรภู่ 2 ) วันภาษาไทยแห่งชาติ  

ตัดสินผลประกวด ในวันที่ 29 กรกฎาคม 57 เวลา 14.40. สมัครที่ คุณครู วราภรณ์ ศรีสันต์

6 ประกวดจินตลีลาประกอบเพลงในวรรณคดี ในระดับม.ต้น และ  ม. ปลาย  ทีมละ 8-10คน ไม่บังคับชื่อเพลง  

ทำการแข่งขันและตัดสินผลการประกวด ในวันที่ 30 กรกฎาคม 57  สมัครที่ คุณครู สราพร  บุดดาแพน

7 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทเพลงช้า ในระดับม.ต้น และ  ม. ปลาย แจ้งชื่อเพลงในการประกวด วันที่ 28 กรกฎาคม 57 

ทำการแข่งขันและตัดสินผลการประกวด ในวันที่ 30 กรกฎาคม 57  สมัครที่ คุณครู พรประวีณ์ วงศ์หมั่น

8 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทเพลงเร็ว ในระดับม.ต้น และ  ม. ปลาย แจ้งชื่อเพลงในการประกวด วันที่ 28 กรกฎาคม 57 

ทำการแข่งขันและตัดสินผลการประกวด ในวันที่ 30 กรกฎาคม 57  สมัครที่ คุณครู พรประวีณ์ วงศ์หมั่น

9 ตัวละครในวรรณคดืไทย ในระดับม.ต้น และ  ม. ปลาย แจ้งชื่อเพลงในการประกวด วันที่ 28 กรกฎาคม 57 

ทำการแข่งขันและตัดสินผลการประกวด ในวันที่ 30 กรกฎาคม 57  สมัครที่ คุณครู อุไรรักษ์ ทาทอง

( รายละเอียดเพิ่มเติม….ติดต่อสอบถามได้ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทุกท่าน)

โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2557,14:21   อ่าน 1095 ครั้ง