รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพังเคนพิทยา
193 หมู่ที่ 8 ถนนเขมราฐ-ตระการพืชผล   ตำบลพังเคน  อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 34170
เบอร์โทรศัพท์ 045-210560 เบอร์แฟกส์ 045-210561
Email : admin@pangkenpittaya.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :