ติดต่อเรา
โรงเรียนพังเคนพิทยา
193 หมู่ที่ 8 ถนนเขมราฐ-ตระการพืชผล   ตำบลพังเคน  อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 34170
เบอร์โทรศัพท์ 045-210560 เบอร์โทรสาร 045-210561
Email : admin@pangkenpittaya.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน