คณะผู้บริหาร

นายเทคนิค เรืืองแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา