ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย นวลฉวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพล พยัคฆพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 มิถุนายน 2562-30 กันยายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายเทคนิค เรืองแสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ค. พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2562
ชื่อ-นามสกุล : นายนพรัตน์ ขจัดมลทิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556 - พ.ศ.2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัตน์ มุทุวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2553 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภาร ทองมั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายประชุมพล อินทนนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะเทพ สกุลจาป
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ อุทธา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2531 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายเทียนสาย ป้อมหิน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2526 - 2530