สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นรูปช้างเผือกยืนบนดอกบัว สองข้างตัวเป็นลายกระหนกไทย มีเปลวไฟอยู่บนหัว 
รูปกลีบบัวเป็นกรอบอยู่รอบตราพังเคนพิทยารองรับสง่างาม