DLIT (Distance learning via information technology)
DLIT Resource การต่อสายแลน (โดยนักเรียนโรงเรียนพังเคนพิทยา)
การต่อสายแลน 
โดยนักเรียนประจำศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์
นักเรียนที่ทำการสาธิต คือ
1.นางสาวศิภาพร อินเนา
2.นางสาวสิริมา ขำคม

ครูที่ปรึกษากิจกรรม
ครูณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,00:00   อ่าน 1556 ครั้ง