DLIT (Distance learning via information technology)
DLIT Resource อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์(โดยนักเรียนโรงเรียนพังเคนพิทยา)
DLIT Resource อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์(โดยนักเรียนโรงเรียนพังเคนพิทยา)
อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
โดยนักเรียนประจำศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์
นักเรียนที่ทำการสาธิต คือ
1.นางสาวกิตติยา คำน้อย
2.นางสาววิราภาณ์ พิมสุตตะ

ครูที่ปรึกษากิจกรรม
ครูณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,00:00   อ่าน 2454 ครั้ง