DLIT (Distance learning via information technology)
DLIT Resource การติดตั้ง Windows 8 (โดยนักเรียนโรงเรียนพังเคนพิทยา)
DLIT Resource
การติดตั้ง Windows 8
โดยนักเรียนประจำศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์
นักเรียนที่ทำการสาธิต คือ
นายปนวัฒน์ ศรีจันทร์แดง

ครูที่ปรึกษากิจกรรม
ครูณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,00:00   อ่าน 959 ครั้ง