ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันสอบธรรมศึกษา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565
????แจ้งประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันสอบธรรมศึกษา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565????
ด้วย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยใช้โรงเรียนพังเคนพิทยาเป็นสถานที่สอบ
ดังนั้น โรงเรียนพังเคนพิทยาจึงแจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online(นักเรียนเรียนที่บ้าน) ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตามรายละเอียดดังแนบ
????????***เมื่อเสร็จสิ้นการสอบธรรมศึกษาแล้ว โรงเรียนพังเคนพิทยาจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite(นักเรียนเรียนที่โรงเรียน) ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป***????????
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 254 ครั้ง