ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการเปิดการจัดการเรียนการสอน Onsite(นักเรียนเรียนที่โรงเรียน) โดยให้มาเรียนสลับเลขที่ คี่/คู่ ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เริ่มคลี่คลายและเข้าสู่สถานการณ์ที่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ  
ดังนั้นโรงเรียนพังเคนพิทยา จึงขอแจ้งการเปิดการจัดการเรียนการสอน Onsite(นักเรียนเรียนที่โรงเรียน)  โดยให้มาเรียนสลับเลขที่ คี่/คู่ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
*** นักเรียนในระดับชั้น ม.6/3 ให้มาเรียนครบทุกคน***
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 31 ครั้ง