ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการจัดการเรียนการสอน Online ต่อเนื่อง (นักเรียนเรียนที่บ้าน) ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 564
ตามที่โรงเรียนพังเคนพิทยาได้รับการอุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน On Site ตามที่แจ้งไปแล้วนั้น  เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ให้บริการจากคลัสเตอร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงขอแจ้งการจัดการเรียนการสอน Online ต่อเนื่อง (นักเรียนเรียนที่บ้าน)  ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 564
***หากสถานการณ์เริ่มคลีคลายและสามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ  จะแจ้งให้ทราบต่อไป***
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2564,09:57   อ่าน 27 ครั้ง