ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนพังเคนพิทยา เรื่อง การปิด–เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนพังเคนพิทยา เรื่อง การปิด–เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

นักเรียนโรงเรียนพังเคนพิทยา ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2564 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 ให้มาเรียนโดยใช้รูปแบบสลับเลขที่คี่/เลขที่คู่ ***สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มาเรียนทุกคนในรูปแบบปกติ***

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2564,09:23   อ่าน 51 ครั้ง