ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
     รับสมัคร วันที่ 9-15 มีนาคม 2565
     สัมภาษณ์ 16 มีนาคม 2565
    ประกาศผลการคัดเลือก 16 มีนาคม 2565
เอกสารในการรับสมัคร
     1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
     3. ใบรับรองแพทย์ ไม่เป็นโรคร้ายแรงระยะติดต่อ 5 โรค จากสถานพยาบาลของรัฐ (ไม่เกิน 1 เดือน) 1 ฉบับ
สถานที่รับสมัคร 
     ห้องธุรการ โรงเรียนพังเคนพิทยา ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.(ในวันทำการ)

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 269 ครั้ง