ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์นักเรียน ตรวจ ATK ก่อนเข้าโรงเรียน
ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รั้วม่วง-ขาว  ภาคเรียนที่ 1/2565 เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

ขอความอนุเคราะห์นักเรียนทุกคนตรวจ ATK ก่อนเข้าโรงเรียน

ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และม.6 ส่งภาพถ่ายผลตรวจ ATK ที่คุณครูที่ปรึกษา(ส่งเข้ากลุ่มไลน์ห้อง หรือกลุ่มสนทนาของห้อง)

ระดับชั้นม.1 และม.4 ส่งผลตรวจโดยสแกน QR-code หรือทาง https://forms.gle/2LuMnjWLiLTjcYQk8

 
ใช้ผลตรวจ ATK วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป และส่งผลตรวจก่อนเวลา 23:30 น. ของวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้หากนักเรียนมีปัญหาขัดข้องในการส่งภาพถ่ายผลตรวจ ATK ผ่านระบบออนไลน์ ให้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพแล้วนำมาแสดงก่อนเข้าโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 520 ครั้ง