DLIT (Distance learning via information technology)
DLIT Resource หม่ำด่านฮัง(ของดีประจำตำบลพังเคน)
หม่ำด่านฮัง
ของดีประจำตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นการศึกษาการทำโครงงานสำรวจของนักเรียนชั้น ม. 2 ห้อง 1
โรงเรียนพังเคนพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29


โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2559,00:00   อ่าน 480 ครั้ง